QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA HOA KỲ VÀ TÂY ẤN THUỘC ANH (1823 - 1846)

TRADE RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES AND THE BRITISH WEST INDIES (1823 - 1846)

Tóm tắt:

Bài báo phân tích quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và thuộc địa Anh thông qua trường hợp Tây Ấn. Ở phần đầu, bài báo tập trung trình bày tương tác giữa quan hệ Anh - Hoa Kỳ với trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Tây Ấn. Ở phần tiếp theo, bài báo phân tích trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và Tây Ấn ở các khía cạnh quy mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu các sản phẩm và so sánh thương mại Hoa Kỳ với Tây Ấn trong tương quan với các khu vực khác. Từ những phân tích kể trên, bài báo đưa ra một số nhận xét, đánh giá về tác động của thương mại Hoa Kỳ và Tây Ấn từ năm 1823 đến 1846.

Từ khóa: thương mại; Tây Ấn; Anh; Hoa Kỳ; Bắc Mỹ; xuất khẩu; nhập khẩu.

Abstract:

The paper analyzes the trade between the United States and British colonies through the West Indies (West India Countries) case. In the beginning, the paper focuses on the interaction between British-American relations and the trade between the United States and the British West Indies. In the next section, the paper analyzes the trade between the United States and British West Indies in some aspects, such as the size, growth rate, structure of product and comparisons of trade between the United States and the British West Indies with other colonies. From the above analysis, the article provides several assessments on the impact of the United States and the British West Indies trade from 1823 to 1846.

Keywords: Trade; British West Indies; Great Britain; the United States; North America; export; import.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
236(05).20196730-12-19
336(05).2019930-12-19
433(02).2019730-06-19
531(05).2018730-12-18
631(05).20181330-12-18
730(04).20182730-12-18
829A(03).20184430-09-18
929A(03).20186130-09-18
1029A(03).20186630-09-18
1129A(03).20181730-09-18
1229A(03).201811130-09-18
1329A(03).20185330-09-18
1429B(03).20184730-09-18
1529B(03).20185930-09-18
1629B(03).20187430-09-18
1729B(03).20189830-09-18
1829B(03).201810430-09-18
1929B(03).201811030-09-18
2029A(03).201813030-09-18
2128(02).201811830-06-18
2227(01).201810030-03-18
2327(01).20185230-03-18
2427(01).2018130-03-18
2526(05).20178730-12-17
2625(04).20174330-12-17
2725(04).20175730-12-17
2824(03).20179330-09-17
2920(03).20162830-09-16
3020(03).201611330-09-16
3119(02).20165430-06-16
3218(01).20169230-03-16
3317B(04) - 201510930-12-15
3410(01) - 2014115-04-14