Political relationship between india and Myanmarfrom 1992 to 2011

QUAN HỆ CHÍNH TRỊ ẤN ĐỘ - MYANMAR GIAI ĐOẠN 1992 – 2011
Tác giả: Nguyễn Thị Dung,

Tóm tắt:

Về mặt lịch sử, Ấn Độ và Myanmar vốn là hai quốc gia láng giềng có các mối quan hệ gần gũi và thân thiện, có hệ thống xã hội, văn hóa và tôn giáo tương đồng. Quan hệ Ấn Độ - Myanmar được xem như chính thức bắt đầu ngay sau ngày Myanmar giành được độc lập (1948) và từ đó cho đến trước năm 1992, mối quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm. Từ đầu thập niên 1990, trong xu thế của bối cảnh quốc tế mới cùng với việc triển khai chính sách Hướng Đông của Ấn Độ, quan hệ hai nước đã từng bước được cải thiện, củng cố và tăng cường, qua đó đưa hai nước xích lại gần nhau như những người láng giềng thân thiện, bạn bè và đối tác. Bài viết dưới đây nhằm làm sáng tỏ quan hệ Ấn Độ - Myanmar trên lĩnh vực chính trị, qua đó rút ra một số nhận xét trong quan hệ chính trị hai nước thời kì sau Chiến tranh lạnh.

Từ khóa: Ấn Độ, Myanmar, quan hệ chính trị, ngoại giao, chính sách Hướng Đông

Abstract:

Historically, India and Myanmar are neighboring countries and have maintained a close and friendly relationship. This has led to their similarities in the social systems, cultures and religions. After Myanmar had gained its independence in 1948, India – Myanmar relationship was officially established and went through certain bad times till 1992. Since early 1990s, to adapt to the new global situation and thanks to India’s “Look East” policy, the relationship between these two countries has gradually been improved and reinforced. The two countries are now not only neighbors but also friends and associates. This paper aims to clarify India – Myanmar diplomatic relationship and, accordingly, draws conclusive comments on this relationship in the post-Cold-War period.

Keywords: India, Myanmar, political relationship, diplomatic relationship, “Look East” policy

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng