Massacres of civilians by the South Korean army in Quang Nam province (1967-1969)

NHỮNG CUỘC TÀN SÁT DÂN THƯỜNG CỦA QUÂN ĐỘI ĐẠI HÀN DÂN QUỐCTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QuảNG NAM (1967-1969)

Tóm tắt:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Đại Hàn Dân quốc từng bước trở thành đồng minh quan trọng của Mĩ. Theo thỏa thuận Mĩ – Hàn, tháng 9-1965, những đơn vị lính chiến đấu đầu tiên của Đại Hàn có mặt ở miền Nam Việt Nam để cùng với lính Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh chống lại nhân dân Việt Nam. Số lượng quân và phương tiện chiến tranh của Đại Hàn tăng lên nhanh chóng, thời điểm cao nhất là năm 1967 với 50.000 quân. Quân đội Đại Hàn có mặt tại nhiều địa phương miền Nam như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Nha Trang, Sài Gòn, Tây Ninh… nhưng đông nhất là tại Quảng Nam. Trong thời gian đóng quân, lính Đại Hàn đã tiến hành nhiều cuộc hành quân càn quét vào các thôn xã của tỉnh Quảng Nam, đã tiến hành các vụ thảm sát, giết hại dân thường quy mô lớn, với những thủ đoạn vô cùng tàn bạo.

Từ khóa: quân đội, đồng minh, tàn sát, hành quân, tội ác

Abstract:

After the Second World War (WWII) ended, the Republic of Korea became one of the important allies of the United States. According to the agreement between the United States and the Republic of Korea, the first Korean armed troops made their presence in South Vietnam in September 1965, carrying out their war against Vietnamese people. The number of sodiers and weapons of the Korean army increased rapidly, reaching their peak of 50,000 sodiers in 1967. The Korean army were present in many locations in South Vietnam, namely Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, Nha Trang, Sai Gon, and Tay Ninh, etc, and they made their greatest presence in Quang Nam. During their garrison period, the Korean troops carried out many operations in many areas in Quang Nam, causing a number of massacres and slaughtering innocent civilians on the large scale with brutal actions.

Keywords: army, ally, massacre, operation, crime

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).20165630-12-16
217B(04) - 20153330-12-15
313(04) - 20149620-12-14
410(01) - 20143515-04-14
56(01) - 20134715-03-13
62(01) - 20125215-03-12