Lời nói đầu

            Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp; đào tạo cán bộ khoa học trình độ đại học sau đại học; nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế; triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - hội của các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên cả nước. Qua 37 năm xây dựng trưởng thành, Nhà trường luôn xác định nghiên cứu khoa học một nhiệm vụ không tách rời công tác đào tạo. Hằng năm, cán bộ giảng viên của Trường đã tạo ra những sản phẩm khoa học giá trị, được Hội đồng Khoa học các cấp đánh giá cao được ứng dụng thành công trong thực tiễn.

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ thông tin Truyền thông đã cấp giấy phép xuất bản báo in số 1282/GP-BTTTT cho phép Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng xuất bản Tạp chí Khoa học Giáo dục. ngày 27 tháng 2 năm 2012, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đã công văn số 06/TTKHCN-ISSN đồng ý cấp chuẩn quốc tế: ISSN 1859 – 4603 cho Tạp chí  Khoa học Giáo dục, Trường Đại học phạmĐại học Đà Nẵng.

Tạp chí sẽ nơi đăng tải các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong ngoài nước thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học hộinhân văn khoa học giáo dục; diễn đàn trao đổi các vấn đề khoa học.

Ban Biên tập xin gửi lời cám ơn chân thành đến các tác giả, các nhà nghiên cứu đã gởi bài tham gia Tạp chí mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác những ý kiến quí báu của các nhà khoa học, các nhà giáo góp phần cho sự phát triển của Tạp chí trong tương lai.

Xin chân thành cảm ơn Cục Báo chíBộ Thông tin Truyền thông; Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc giaBộ Khoa học Công nghệ; Ban Giám đốc, Ban Khoa học Công nghệ Môi trường Đại học Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp đỡ để Tạp chí này được ra mắt quí bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP