NGỮ NGHĨA CỦA DANH XƯNG TRONG HÀNG XUẤT GIA

Lời nói đầu

¯¯¯

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp; đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không tách rời công tác đào tạo. Hằng năm, cán bộ giảng viên của Trường đã tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị, được Hội đồng Khoa học các cấp đánh giá cao và được ứng dụng thành công trong thực tiễn.

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép xuất bản báo in số 1282/GP-BTTTT cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xuất bản Tạp chí “Khoa học và Giáo dục”. Ngày 27 tháng 2 năm 2012, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 06/TTKHCN-ISSN đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế: ISSN 1859 - 4603 cho Tạp chí “Khoa học và Giáo dục” - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Để đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và tạo điều kiện cho Tạp chí hoạt động được tốt hơn, ngày 19 tháng 7 năm 2017 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 344/GP-BTTTT cho phép đổi tên Tạp chí thành: “Tạp chí Khoa học Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng” và Tăng kỳ hạn xuất bản: từ 4 số/ năm lên 5 số/ năm; Trong đó: 4 số bằng ngôn ngữ Tiếng Việt (03 tháng/ Kỳ),  1 số bằng ngôn ngữ Tiếng Anh (Xuất bản vào tháng 12 hàng năm).

Tạp chí sẽ là nơi đăng tải các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học giáo dục; là diễn đàn trao đổi các vấn đề khoa học.

Ban Biên tập xin gửi lời cám ơn chân thành đến các tác giả, các nhà nghiên cứu đã gửi bài tham gia Tạp chí và mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác và những ý kiến quí báu của các nhà khoa học, các nhà giáo góp phần cho sự phát triển của Tạp chí trong tương lai.

Xin chân thành cám ơn Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Giám đốc, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Đại học Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp đỡ để Tạp chí này được phục vụ quý bạn đọc.

Xin trân trọng cám ơn !

 

BAN BIÊN TẬP