Tổng Biên tập

Editor-in-Chief

PGS. TS. Lưu Trang

Assoc.Prof. Luu Trang, Ph.D

Phó Tổng biên tập

Associate Editor-in-Chief

PGS. TS. Lê Quang Sơn

Assoc.Prof. Le Quang Son, Ph.D

BAN BIÊN TẬP

EDITORIAL BOARD

Trưởng Ban Biên tập

Editorial Head

PGS.TS. Trương Thị Diễm

Assoc.Prof. Truong Thi Diem, Ph.D

Trị sự Tòa soạn

Head Administrator

TS. Trương Phước Minh

Truong Phuoc Minh

Thư Tòa soạn

Editorial Secretary

TS. Trương Công Quỳnh

Truong Cong Quynh

Các Ủy viên

Members

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

Nguyen Thi Tram Anh, Ph.D

PGS.TS. Trần Xuân Bách

Assoc.Prof. Tran Xuan Bach, Ph.D

PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến

Assoc.Prof. Tran Quoc Chien, Dr.of Sc.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chinh

Assoc.Prof. Nguyen Ngoc Chinh, Ph.D

GS. TS. Đào Hùng Cường

Prof. Dao Hung Cuong, Ph.D

TS. Lê Viết Dũng

Le Viet Dung, Ph.D

PGS. TS. Lê Tự Hải

Assoc.Prof. Le Tu Hai, Ph.D

PGS. TS. Đậu Thị Hòa

Assoc.Prof. Dau Thi Hoa, Ph.D

PGS. TS. Nguyễn Tấn

Assoc.Prof. Nguyen Tan Le, Ph.D

PGS.TS. Văn Minh

Assoc.Prof. Vo Van Minh, Ph.D

PGS. TS. Nguyễn Phong Nam

Assoc.Prof. Nguyen Phong Nam, Ph.D

TS. Bùi Trọng Ngoãn

Bui Trong Ngoan, Ph.D

TS. Lê Hồng Sơn

Le Hong Son, Ph.D

PGS. TS. Lê Văn Sơn

Assoc.Prof. Le Van Son, Ph.D

PGS. TS. Ngô Tấn

Assoc.Prof. Ngo Ha Tan, Ph.D

PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Assoc.Prof. Nguyen Bao Hoang Thanh, Ph.D

GS. TS. Trương Thanh

Prof. Truong Ba Thanh, Ph.D

TS. Vương Bích Thủy

Vuong Bich Thuy, Ph.D

TS. Lê Hoàng Trí

Le Hoang Tri, Ph.D

TS. Lê Hải Trung

Le Hai Trung, Ph.D