Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN1(1) - 2011

1Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động của bão nhiệt đới ở Trung Trung Bộ
A study in the impacts of climate change on typhoon in the Mid-Central Region of Vietnam
Tác giả: GV.TS. Trần Thị ÂnTrang: 1
2Thành phần và phân bố của giun đất ở phía Tây Nam Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai
The components and distribution of earth-worms in the South West Area of the Konkakinh National Park, Gialai Province
Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng Hà, Phan Thị MaiTrang: 8
3Nghiên cứu tính chất vật lý của hệ vật liệu PZT – PMN – PSN và ứng dụng chế tạo biến thế áp điện dạng đĩa
A study on the physical properties of the PZT – PMN – PSN material and application to fabricate the disk-shaped piezoelectric transformer
Tác giả: Đoàn Hữu Nam, Nguyễn Đình Tùng LuậnTrang: 15
4Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở Thành phố Đà Nẵng
Researching on the situation of landslides in Danang City
Tác giả: GVC.TS. Trương Phước Minh, Hoàng Văn Trung, Nguyễn Thị Cẩm VyTrang: 22
5Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuât nông nghiệp tại vùng đất cát ven biển Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam và một số giải pháp thích ứng
Effects of extreme weather on agricultural activities in sandy coastal of Nui Thanh district, Quangnam Province and some adaptive solutions
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS. Võ Văn Minh, ThS. Đoạn Chí CườngTrang: 29
6Về Mô-đun SOC phần phụ
On SOC-supplemented modules
Tác giả: PGS.TS. Trương Công QuỳnhTrang: 35
7Đa dạng sinh học ở Khu du lịch Sinh thái Tràng An (Ninh Bình) – Hiện trạng và tiềm năng
Biodiversity of flora in Trangan Ecological Tourist Zone (Ninh Binh) – Current status and potential
Tác giả: Nguyễn Nghĩa ThìnTrang: 41
8Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý ở Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
A study on the impacts of tourism activities on the natural environment and formulating the solutions for management in Son Tra District, Danang City
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngTrang: 47
9Ngữ nghĩa của danh xưng trong hàng xuất gia Phật giáo
The semantic content of appellations in Buddhism
Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Diễm, Thích Huệ ThôngTrang: 54
10Khu Sông Đà trong kháng chiến chống Mỹ
The Song Da revolutionary base in the anti-american war
Tác giả: Trần Thuý HiềnTrang: 60
11Các thiền sư Trung Hoa với việc phát triển Phật giáo Đảng trong thế kỷ XVII – XVIII
Chinese bonzes with the development of Buddhism in Cochinchina in the 17th and 18th century
Tác giả: TS. Lê Thị Thu HiềnTrang: 66
12Nghiên cứu phương thức phản ánh sự kiện lễ hội Miền Trung – Tây Nguyên của báo mạng điện tử Vn-express nhằm phục vụ việc quảng bá du lịch khu vực
Festivals of the Central region and Highlands of Vietnam in the media for promoting tourism: how the Vn-express reported the events
Tác giả: GV.TS. Trần Thị HoàTrang: 73
13Phát triển kinh tế biển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững
Developing the marine economy of Da Nang City in the sustainable trend
Tác giả: ThS. Hoàng Thị Diệu HiềnTrang: 81
14Chủ trương hội nhập quốc tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
The policy of international integration according to the resolution of the 11th national congress of the communist party of Vietnam
Tác giả: GVC.TS. Vương Thị Bích ThuỷTrang: 89
15Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên
Psychological structure the positiveness in study of students
Tác giả: TS. Hoàng Thế HảiTrang: 96
16Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy họcqua 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Some experience on innovating teaching methods gained from 5 years of implementing the credit system in training at the Faculty of Geography – University of Education, The University of Danang
Tác giả: PGS.TS. Đậu Thị HoàTrang: 102
17Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện
Status of implementation of gender education for students at University of Education – The University of Danang and the proposed improvements
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê, ThS. Nguyễn Công Thuỳ TrâmTrang: 110
18Đào tạo giáo viên phổ thông - Nhìn từ góc độ đào tạo kỹ năng Sư phạm
Training school teachers from the perspective of training pedagogic skills
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang SơnTrang: 118
19Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp
Evaluating the training quality at University of Education, The University of Danang by polling graduates’ opinion
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trịnh Thế Anh, Đặng Quốc HoèTrang: 126
20Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử, văn hóa trực tiếp tại bảo tàng điêu khắc Chăm
Assessing student perceptions in Danang City for learning history, culture directly at Cham Sculpture Museum
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang, GV.TS. Nguyễn Văn SangTrang: 134
21Sử dụng phương pháp sắm vai trong giáo dục giới tính cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Using the methods of playing roles in gender education for students of University of Education, The University of Danang
Tác giả: ThS. Nguyễn Công Thuỳ Trâm, ThS. Bùi Văn VânTrang: 140