Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN10(01) - 2014

1The correlation between the proline and glycine betaine content of the soybean leaf in flowering stage in low temperature, salt and drought conditions
SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG PROLIN VÀ GLYCIN BETAIN Ở LÁ ĐẬU TƯƠNG VÀO GIAI ĐOẠN RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ THẤP, MẶN VÀ HẠN
Tác giả: Cộng sự, La Việt HồngTrang: 1
2The local knowledge of the K’ho Sre people in Dilinh district, Lamdong province in productive labour
TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI CƠ HO SRÊ Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
Tác giả: Lê Thị Nhuấn, Đoàn Thị Thanh NgaTrang: 6
3On mono small and mono lifting modules
VỀ MÔĐUN ĐỐI CỐT YẾU ĐƠN VÀ MÔĐUN NÂNG ĐƠN
Tác giả: Nguyễn Thị Thu SươngTrang: 11
4Socio - economic factors impacting water quality at the lower section of Cude river - Danang city
CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim ThoaTrang: 17
5Improving the process of manufacturing N719 dye – sensitized solar cells for their high performance
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI NHẠY QUANG TRÊN CHẤT MÀU N719 NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA PIN
Tác giả: Hà Thanh Tùng, Nguyễn Thành LuậnTrang: 24
6The cooperation between Vietnam and Cambodia: achievements in the field of health care
HỢP TÁC VIỆT NAM - CAMPUCHIA: NHỮNG THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHoẻ
Tác giả: Trần Xuân HiệpTrang: 29
7Nguyen Chi Thanh – The talented genneral with sharp military thinking
NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ ĐẠI TƯỚNG TÀI NĂNG VỚI TƯ DUY QUÂN SỰ SẮC SẢO
Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh HồngTrang: 35
8Behavioural culture at Hoian market towards tourism development
VĂN HÓA ỨNG XỬ CHỢ HỘI AN VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Tác giả: ThS. Ngô Thị Hường, Lê Thị LànhTrang: 40
9The poems about caves in Marble Moutains by King Minh Menh
NHỮNG BÀI THƠ VỀ CÁC HANG ĐỘNG TẠI NGŨ HÀNH SƠN CỦA VUA MINH MỆNH
Tác giả: Nguyễn Huy KhuyếnTrang: 45
10The atonement ceremony in Minh Mang dynasty (1820 – 1840)
TRAI ĐÀN DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG (1820 – 1840)
Tác giả: ThS. Nguyễn Duy PhươngTrang: 53
11The strangeness of thinking in the Bong Chu by Le Dat
TƯ DUY LẠ HÓA TRONG TẬP THƠ BÓNG CHỮ CỦA LÊ ĐẠT
Tác giả: Nguyễn Hữu VĩnhTrang: 56
12Characteristics of students’ learning activities at Vietnam Buddhist University
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Tác giả: Thái Văn AnhTrang: 62
13Building a learning module in the approach of competency based learning in training pedagogical students
XÂY DỰNG MODULE DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM
Tác giả: Đỗ Hương Trà, Phùng Việt HảiTrang: 66
14Designing and organiting learning games for children at kindergarten
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: Tôn Nữ Diệu HằngTrang: 73
15Using Crocodile Physics to provide upper secondary virtual physics experiment lessons according to the standard scorm integrated with moodle LMS
DÙNG CROCODILE PHYSICS ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO Ở CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP TRÊN LMS MOODLE
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Phan LiễnTrang: 78
16Factors affecting the level of information technology application to teaching activities at high school
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Nguyễn Văn NghiêmTrang: 83
17Making the electronic map for teaching and learning the subject of the physical geography of continents
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC LỤC ĐỊA
Tác giả: ThS. Hồ PhongTrang: 89
18Guidance on designing electronic history lessons in secondary school
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Thái Nguyễn Đức Minh QuânTrang: 97
19Building and developing the University of Danang student information management system based on the web 2.0 standard and dotnet technology
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN CHUẨN WEB 2.0 VÀ CÔNG NGHỆ DOTNET
Tác giả: Huỳnh Minh SơnTrang: 103
20Developing the nursery children’s observational ability through games in some math learning activities
PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN
Tác giả: ThS. Mã Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Triều TiênTrang: 108