Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN14(01) - 2015

1Normal approximation for unordered martingale difference sequences
XẤP XỈ PHÂN PHỐI CHUẨN ĐỐI VỚI DÃY HIỆU UNORDERED MARTINGALE
Tác giả: TS. Lê Văn DũngTrang: 1
2Researching fishery waste water treatment with electrocoagulation
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị HườngTrang: 7
3A study on the phase structure of asymptotic symmetric nuclear matter
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHA CỦA CHẤT HẠT NHÂN ĐỐI XỨNG TIỆM CẬN
Tác giả: Lương Thị Thêu Trang: 11
4Using the discrete forest optimization algorithm for the problem of scheduling independent jobs on computational grids
SỬ DỤNG GIẢI THUẬT TỐI ƯU HÓA RỪNG CÂY RỜI RẠC CHO BÀI TOÁN LẬP LỊCH CÁC CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP TRONG LƯỚI TÍNH TOÁN
Tác giả: ThS. Đỗ Vĩnh TrúcTrang: 15
5Researching a proposed mode for the tourism products of Ly Son Island
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Thanh TưởngTrang: 21
6Some features of urbanization in Buon Ma Thuot City (1995 - 2010)
VÀI ĐẶC ĐIỂM VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (1995 - 2010)
Tác giả: Lê Văn ĐoàiTrang: 30
7The Thanh-Nghe-Tinh rear’s aid to the Northern Vietnam battlefield from 1950 to 1954
SỰ CHI VIỆN CỦA HẬU PHƯƠNG THANH - NGHỆ - TĨNH CHO CHIẾN TRƯỜNG BẮC BỘ TRONG NHỮNG NĂM 1950-1954
Tác giả: TS. Nguyễn Văn DũngTrang: 35
8Similarities between the two leaders - V.I. Lenin and Ho Chi Minh
NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA HAI VỊ LÃNH TỤ V.I. LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH
Tác giả: TS. Nguyễn Thế HoànTrang: 40
9The role of Han market in the past and at present
VAI TRÒ CHỢ HÀN – XƯA VÀ NAY
Tác giả: ThS. Ngô Thị HườngTrang: 45
10Community-based tourism - a new direction for the development of Cham Island World Biosphere Reserve
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG - HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM
Tác giả: Đinh Thị Lựu, GVC.TS. Trương Phước MinhTrang: 50
11The lineage characteristic of zen sects of Vietnamese buddhism in Minh Mang period (1820 – 1840)
ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THỪA CỦA CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840)
Tác giả: ThS. Nguyễn Duy PhươngTrang: 56
12The friendship and cooperative relationship between Quang Nam province (Vietnam) and Sekong province (Laos) from 1999 to 2014: Achievements and Prospects
QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ CỦA TỈNH QUẢNG NAM (VIỆT NAM) VỚI TỈNH SÊ KÔNG (LÀO) TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2014: THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG
Tác giả: Lê Đoàn Phương ThảoTrang: 61
13The combination of tradition and modernity in novels by Mo Yan in the aspect of novel language
SỰ KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN TRÊN PHƯƠNG DIỆN NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT
Tác giả: ThS. Tạ Thị ThủyTrang: 65
14Developing a program for training the managing staff of kindergartens to meet the demand of educational innovation
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân BáchTrang: 72
15Designing experiments to help enhance 5-6 year old children’s scientific exploration activities in nursery schools
THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: ThS. Đinh Thị Thu HằngTrang: 82
16The status quo of statistics knowledge in textbooks in the orientation of developing learners’ competence
THỰC TRẠNG MẠCH TRI THỨC THỐNG KÊ TRONG SÁCH GIÁO KHOA VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Tác giả: GVC.TS. Hoàng Nam HảiTrang: 87
17Designing a program for early childhood education in the performance - based approach
Thiết kế chương trình giáo dục học mầm non theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện
Tác giả: ThS. Lê Thị HằngTrang: 90
18“Infant-directed speech” and child language development
“INFANT-DIRECTED SPEECH” VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ EM
Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh NhànTrang: 96
19Building a topographic transect on the hard map with the Adobe Photoshop software for the study of physical geography
SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP ĐỂ XÂY DỰNG LÁT CẮT ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ GIẤY, PHỤC VỤ VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Tác giả: ThS. Hồ PhongTrang: 100
20Effective organization of the teaching and learning activities based on the model of Vietnam New Schools (VNEN) in Hoa Vang District, Da Nang City
TỔ CHỨC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM Ở HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Mã Thanh ThuỷTrang: 107