Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN16(03) - 2015

1An integrated system for science management
Hệ thống quản lý khoa học tích hợp cho trường đại học
Tác giả: ThS. Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Văn VươngTrang: 1
2Optical properties of heavy metal glass doped with Tb/Eu ions
TÍNH CHẤT QUANG CỦA THỦY TINH KIM LOẠI NẶNG PHA TẠP Tb/ Eu
Tác giả: GV.TS. Trần Thị HồngTrang: 5
3Optical character recognition: achievements, challenges and approaches
NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT: NHỮNG THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ HƯỚNG TIẾP CẬN
Tác giả: GV.TS. Phạm Anh PhươngTrang: 11
4Identifying the current researcher network for social sciences and humanities in Central Highlands
NHẬN DIỆN MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÙNG TÂY NGUYÊN HIỆN NAY
Tác giả: TS. Trần Thị Mai AnTrang: 20
5Evaluating the economic efficiency of land use for structural transformation of plants in Hoa Vang district, Da Nang city
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị DiệuTrang: 25
6The material culture of Vietnamese people in the XVII - XIX centuries through Western Eyes
VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT THẾ KỶ XVII - XIX QUA CON MẮT NGƯỜI PHƯƠNG TÂY
Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị HoaTrang: 32
7Problems related to the second volume of Ngu Che Poetry by King Minh Menh in Da Lat
VẤN ĐỀ VĂN BẢN BỘ NGỰ CHẾ THI NHỊ TẬP CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT
Tác giả: Nguyễn Huy KhuyếnTrang: 39
8Structural characteristics of noun phrases denoting time in journalistic writing
ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ
Tác giả: ThS. Lê Sao MaiTrang: 47
9Evaluating the economic - social potential of the red symcamore tree in the Cham Islands, Hoi An city, Quang Nam province
ĐÁNH GIÁ TIẾM NĂNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÂY NGÔ ĐỒNG ĐỎ Ở CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Hồ PhongTrang: 55
10The Nguyen Dynasty’s policy towards Buddhism - origin of the buddhist revival movement in the early twentieth century
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO CỦA TRIỀU NGUYỄN - KHỞI NGUỒN CỦA PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO ĐẦU THẾ KỈ XX
Tác giả: ThS. Nguyễn Duy PhươngTrang: 64
11The stamp of symbolic prosody in Dau Thuong by Han Mac Tu
DẤU ẤN THI HỌC TƯỢNG TRƯNG TRONG ĐAU THƯƠNG CỦA HÀN MẶC TỬ
Tác giả: ThS. Hồ Văn QuốcTrang: 71
12Political trends in poland’s struggle for independence in gaiicia before World War I
CÁC XU HƯỚNG CHÍNH TRỊ TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA BA LAN Ở GALICIA TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Văn SangTrang: 78
13Black humour as a technique in literature
THỦ PHÁP HÀI HƯỚC ĐEN TRONG VĂN HỌC
Tác giả: TS. Nguyễn Khắc SínhTrang: 83
14Family culture in Da Nang: theoretical and practical issues
VĂN HÓA DÒNG HỌ Ở ĐÀ NẴNG: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Tác giả: Tăng Chánh TínTrang: 91
15Creative personality in Nguyen Binh Phuong’s novels
CÁ TÍNH SÁNG TẠO TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh TrườngTrang: 98
16Methods for constructing and analyzing population pyramids in teaching and studying population geography at university
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ DÂN CƯ Ở BẬC ĐẠI HỌC
Tác giả: ThS. Trương Văn Cảnh, ThS. Đoàn Thị ThôngTrang: 107
17Organizing experiences of folklore content creation for primary school pupils
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NỘI DUNG VĂN HÓA DÂN GIAN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Tác giả: ThS. Trần Thị Kim CúcTrang: 113
18The status quo of the negotiation skill of children aged 5 to 6 in their scientific discovery activities
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG THỎA THUẬN CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Tác giả: ThS. Đinh Thị Thu HằngTrang: 118
19A method for making geomorphological maps and hydrological maps of Da Nang city via remote sensing images for the sake of teaching and doing research
PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO VÀ THỦY VĂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM PHỤC VỤ DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU
Tác giả: ThS. Hồ Phong, ThS. Lê Ngọc HànhTrang: 124
20Designing a set of criteria to assess the self-directed learning capacities of primary school students in teaching and learning physics
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ
Tác giả: ThS. Trần Thị Hương XuânTrang: 131