Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN17B(04) - 2015

1Using a soft computing technique to predict the RNA secondary structure
SỬ DỤNG KỸ THUẬT TÍNH TOÁN MỀM DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI CỦA RNA
Tác giả: GVC.ThS. Đoàn Duy BìnhTrang: 1
2Breeding and raising Pleurotus Citronopileatus in Da Nang city
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀNG (PLEUROTUS CITRONOPILEATUS) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích HằngTrang: 9
3The continuity of set - valued mapping in infinite - dimensional spaces
TÍNH LIÊN TỤC CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU
Tác giả: TS. Trần Văn SựTrang: 16
4The dependence of the nonlinear absorption coefficient of electromagnetic waves in cylindrical quantum wire on the parameters of the quantum wire
SỰ PHỤ THUỘC CỦA HỆ SỐ HẤP THỤ PHI TUYẾN SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG DÂY LƯỢNG TỬ HÌNH TRỤ HỐ THẾ PARABOL VÀO CÁC THAM SỐ CỦA DÂY LƯỢNG TỬ
Tác giả: TS. Hoàng Đình TriểnTrang: 21
5Applying the software Mathematica in Newton’s method to find approximate solutions of equations
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHEMATICA CHO PHƯƠNG PHÁP NEWTON TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH
Tác giả: TS. Lê Hải TrungTrang: 25
6The process of changing educational thoughts in Vietnam in the late nineteenth century and early twentieth century
QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM VÀO CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
Tác giả: GV.TS. Vo Van DungTrang: 28
7Pack bikes – a solution to the logislic problem in the 1954 battle of Dien Bien Phu
XE ĐẠP THỒ - BÀI TOÁN CHO CÔNG TÁC HẬU CẦN TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954
Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh HồngTrang: 33
8Detective stories in the process of modernization of Vietnam’s literature
TRUYỆN TRINH THÁM TRONG TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM
Tác giả: ThS. Nguyễn Thành KhánhTrang: 38
9Exam-based education in Quang Nam - Da Nang under the Nguyen dynasty through local epitaph documents
GIÁO DỤC KHOA CỬ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG DƯỚI TRIỀU NGUYỄN QUA TƯ LIỆU VĂN BIA ĐỊA PHƯƠNG
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng ThânTrang: 48
10Theories of the origins of the caste system in the Indian society
LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC CỦA HỆ THỐNG ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI ẤN ĐỘ
Tác giả: ThS. Lưu Duy TrânTrang: 54
11Adaptive behaviour scales used in the world and their application in Vietnam
Các thang đo hành vi thích ứng trên thế giới và khả năng sử dụng ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Tuấn VĩnhTrang: 60
12Developing material facilities for The University of Education to meet the requirements of basic and comprehensive innovation in education and training
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân BáchTrang: 66
13The status quo of music education for preschool children in Danang city
THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: Tôn Nữ Diệu HằngTrang: 71
14Japanese haiku in the literature curriculum of high school education
THƠ HAIKU NHẬT BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Nguyễn Phương KhánhTrang: 77
15The status quo and and game solutions in Vietnamese language teaching and learningto develop language competence for primary school pupils in Da Nang city
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Lê Sao MaiTrang: 83
16The word “mà” as a means of expressing unusual evaluation in Vietnamese sentences
TỪ “MÀ” VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN BIỂU HIỆN SỰ ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG TRONG CÂU TIẾNG VIỆT
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thuý NgaTrang: 83
17An investigation into common mistakes made by students of the Japanese language in using conditionals “TO”, “TARA”, “NARA”, “BA” and measures for their correction
KHẢO SÁT LỖI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN TIẾNG NHẬT SỬ DỤNG CÂU ĐIỀU KIỆN “TO”, “TARA”, “NARA”, “BA” VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Tác giả: Dương Quỳnh NgaTrang: 92
18Policies and core orientations for comprehensive and fundamental innovation in education and training - from the perspective of learners’ awareness, attitude and aspirations
CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG CỐT LÕI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI HỌC
Tác giả: ThS. Phạm Hồng PhongTrang: 98
19Conducting extracurricular education in teaching biology at the Son Tra peninsula, Da Nang city for secondary school students
TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA MÔN SINH HỌC Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tác giả: ThS. Trần Ngọc Sơn, PGS.TS. Võ Văn MinhTrang: 103
20Integrating climate change education into teaching biology at high school in Vietnam
TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Tác giả: Cộng sự, TS. Tống Thị Mỹ ThiTrang: 109