Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN23(02).2017

1Strong laws of large numbers for sequences of independent random variables with infinite mean
LUẬT MẠNH SỐ LỚN ĐỐI VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP CÓ KÌ VỌNG VÔ HẠN
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng, ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (Toán)Trang: 1
2Building up a natural synthesis slice at Phong Nha - Ke Bang National Park
XÂY DỰNG LÁT CẮT TỔNG HỢP TỰ NHIÊN Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
Tác giả: Trần Xuân MùiTrang: 5
3An investigation into controllability of the linear stationary system that does not conform to Kalman’s criterion
KHẢO SÁT TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ DỪNG TUYẾN TÍNH KHÔNG THEO CHUẨN R. E. KALMAN
Tác giả: TS. Lê Hải TrungTrang: 12
4The first countable property of rectifiable subspaces
TÍNH CHẤT ĐẾM ĐƯỢC THỨ NHẤT CỦA KHÔNG GIAN CON CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC
Tác giả: ThS. Ông Văn TuyênTrang: 16
5Existence of simplicial complexs containing homology groups isomorphic to given finitely generated abelian groups
SỰ TỒN TẠI CỦA PHỨC ĐƠN HÌNH CÓ CÁC NHÓM ĐỒNG ĐIỀU ĐẲNG CẤU VỚI CÁC NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH CHO TRƯỚC
Tác giả: TS. Lương Quốc Tuyển, Lê Thị Thu Nguyệt NguyệtTrang: 19
6Researching cellulase - active strains of actinomycetes and molds in southwest of Kon Ka Kinh National Park - Gia Lai
NGHIÊN CỨU CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN VÀ NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE Ở KHU VỰC TÂY NAM VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH - GIA LAI
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lan PhươngTrang: 24
7Asean - China dialogic relation: reasons, establishment and significance
QUAN HỆ ĐỐI THOẠI ASEAN - TRUNG QUỐC: NGUYÊN NHÂN, QUÁ TRÌNH VÀ Ý NGHĨA
Tác giả: TS. Trần Xuân HiệpTrang: 29
8Human resources for marine economic development in Da Nang city
NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị HươngTrang: 41
9Linguistic features of words and expressions denoting the category “eating” in Vietnamese folk songs
ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CỦA TỪ NGỮ BIỂU THỊ PHẠM TRÙ “ĂN” TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT
Tác giả: PGS.TS. Lê Đức LuậnTrang: 49
10Enhancing effectiveness of giving climate change information in Danang newspaper at present
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Tác giả: ThS. Lê Vân Trúc LyTrang: 55
11Contribution of buddhism in Minh Mang period to the national artistic culture
ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO THỜI MINH MẠNG ĐỐI VỚI NỀN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT DÂN TỘC
Tác giả: ThS. Nguyễn Duy PhươngTrang: 63
12Secrets behind China’s economic growth: changes in ideological paradigms
BÍ MẬT ĐẰNG SAU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRUNG QUỐC: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA KHUNG MẪU HỆ TƯ TƯỞNG
Tác giả: GV.TS. Đinh Thị PhượngTrang: 68
13Semiotics: concept, scope and research domain
KÍ HIỆU HỌC: KHÁI NIỆM, PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Tác giả: Nguyễn Quốc ThắngTrang: 75
14Ta Duy Anh’s short stories and a way of mythologizing subjectivity
TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH VÀ MỘT LỐI HUYỀN THOẠI HÓA TÍNH CHỦ THỂ
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh TrườngTrang: 86
15Social work practice model at Social Protection Center in Danang city
MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Bùi Đình TuânTrang: 94
16The role of interdisciplinary research in the development of social sciences at present
VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI HIỆN NAY
Tác giả: TS. Dương Đình TùngTrang: 101
17Applying Glenn Doman method to early reading instruction for infants aged 24-36 months in preschools
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GLENN DOMAN VÀO DẠY ĐỌC SỚM CHO TRẺ 24-36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Diệu HàTrang: 108
18Integrating creative experience activities through civic education courses in high schools
TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: ThS. Hồ Thanh HảiTrang: 114
19Applying service learning method at Museum of Cham Sculpture in Danang
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG
Tác giả: GV.ThS. Le Thi Kim OanhTrang: 120
20Management of teacher training activity at Hue University - University of Education: status quo and solutions
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
Tác giả: Lê Công Triêm, TS. Trương Đăng TríTrang: 126