Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN3(02) - 2012

1VÀNH MÀ MỘT LỚP MÔĐUN NHÚNG ĐƯỢC VÀO MÔĐUN XẠ ẢNH
The ring whose module class is embedded in projective module
Tác giả: Bành Đức DũngTrang: 1
2ĐỊNH LÍ HỘI TỤ THEO TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI MẢNG CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN NHẬN GIÁ TRỊ TRONG KHÔNG GIAN BANACH
Mean convergence theorems for arrays of Banach-valued random variables
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng, TS. Tôn Thất TúTrang: 8
3MÔĐUN GIẢ NỘI XẠ CỐT YẾU
Essentially pseudo injective modules
Tác giả: PGS.TS. Trương Công Quỳnh, Phan Thế HảiTrang: 15
4NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG KẼM TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Dertermining total amount of zinc in argricultural soil in some areas of Da Nang city
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị HườngTrang: 23
5NGHIÊN CỨU HOẠT HOÁ THAN BÙN LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG BẰNG DUNG DỊCH HCl
A study in peat activation in Lien Chieu – Da Nang with HCl solution
Tác giả: GVC.TS. Trần Mạnh Lục, Lê Thị Hồng DươngTrang: 30
6SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN ĐỂ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HÀN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Using macroinvertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality of Han river, Da Nang City, Vietnam
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS. Võ Văn Minh, Phan Thị HiềnTrang: 38
7NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C:N ĐẾN THỜI GIAN Ủ VÀ CHẤT LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC Ủ TỪ PHỤ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP
Study of the effect of ratio C:N on incubation time and quality of compost process from agricultural by-products
Tác giả: ThS. Võ Châu Tuấn, ThS. Bùi Thị ThơTrang: 46
8CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO EuFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP GEL-CITRATE
Fabrication of Nano EuFeO3 with Gel-citrate method
Tác giả: Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Văn SơnTrang: 54
9ALCHEMI FRAMEWORK - KHẢ NĂNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN LƯỚI
Alchemi framework – possibility of setting up environment and developing grid computing applications
Tác giả: ThS. Nguyễn Thành ThuỷTrang: 61
10QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRONG TÂM THỨC VÀ HÀNH XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT
King Hung in the mind and behavior of Vietnamese people
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ HạnhTrang: 68
11ĐẤU TRANH BẢO VỆ CĂN CỨ TRÀ BỒNG TRONG K. CHIẾN CHỐNG MỸ (1959 – 1965)
The fights to protect the Trabong revolutionary Base in the Anti –American war (1959-1965)
Tác giả: Trần Thuý HiềnTrang: 74
12VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT Ở VÙNG VEN SÔNG HÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀO ĐẦU THẾ KỶ XIX QUA NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN
The features of farm land situations in the area along Han River in early XIX through the study of land register document under Nguyen Dynasty
Tác giả: Phan Văn ThiệuTrang: 81
13TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC “TRỒNG NGƯỜI” VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ho Chi Minh ideology of “ growing humans” and the communist party ‘s application in the present phase
Tác giả: GVC.TS. Vương Thị Bích ThuỷTrang: 87
14GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH
Solutions to the improvement of specialized knowledge and skill for lecturers at vinh medical university
Tác giả: Nguyễn Quốc ĐạtTrang: 95
15THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC – THPT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The reality and ways to improve the quality of teaching and learning practical experiments in biology classes at high schools in Da Nang
Tác giả: ThS. Trương Thị Thanh MaiTrang: 102
16GÓP PHẦN NHẬN DIỆN “ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN” NỀN G. DỤC VIỆT NAM
To identify the “basic and all-sided innovation”of Vietnamese education
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang SơnTrang: 108
17TIẾN TRÌNH DẠY HỌC DỰ ÁN HỌC PHẦN “LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG”
The process of project-based learning in the subject :“Theory and method of teaching chemistry at high shool”
Tác giả: Phan Đồng Châu ThuỷTrang: 115
18NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI, THỂ LỰC CỦA HỌC SINH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CƠTU TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QuảNG NAM
Research on parameters of morphology and fitness of Cotu students at ethnic high school in Quang Nam
Tác giả: ThS. Nguyễn Công Thuỳ Trâm, Trần Thị Thu ThưTrang: 124