Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN7(02) - 2013

1TÍCH CHẬP SUY RỘNG LIÊN KẾT VỚI BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN DẠNG FOURUER VÀ ỨNG DỤNG
Generalized convolutions associated wiht the integral transforms of fourier type and the applications
Tác giả: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, Bùi Thị GiangTrang: 1
2BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QuảN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
The evidence of climate changes in the fluctuation in temperature in Da Nang city and some orientation for air quality managing
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành, Tôn Nữ Minh ThưTrang: 6
3NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÓM VI SINH VẬT PHÂN GIẢI TINH BỘT TRONG AO NUÔI TÔM Ở ĐẦM SAM - CHUỒN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ
Researching on some groups of starch - degrading microorganisms in shrimp culture ponds at Sam - Chuon lagoon, Phu Vang district, Thua Thien Hue province
Tác giả: Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Thị Ngọc LanTrang: 12
4NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP CÁC LOÀI RẮN Ở TỈNH ĐỒNG THÁP
Researching the species composition and building a collection of snakes in Dong Thap province
Tác giả: Hoàng Thị NghiệpTrang: 17
5NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12
Synthesis, structural characterization and magnetic properties of Y3−xLaxFe5O12 nanoparticles
Tác giả: TS. Đinh Văn TạcTrang: 22
6CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA TIÊU ĐỀ PHÓNG SỰ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT CÓ KẾT CẤU ĐẢO NGỮ
Information structure of reportage headline with inversion construction in Vietnamese jounalism
Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái HữuTrang: 26
7SỰ VẬN ĐỘNG CHUYỂN HÓA CỦA TỪ TIẾNG VIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHỨC
Vietnamese words' movement, variation and transformation in communication
Tác giả: Nguyễn Thị HiềnTrang: 32
8VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI THÁI LAN - DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DU KHÁCH
Thai’s culture and people – under the view of tourists
Tác giả: Nguyễn Thế HoànTrang: 37
9VUA MINH MẠNG VỚI VIỆC ĐẢO VŨ (CẦU MƯA)
Minh Mang king with praying (for rain)
Tác giả: Nguyễn Huy KhuyếnTrang: 42
10ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
Assessing the technology and research activities of young lecturers at Ho Chi Minh City University of Education
Tác giả: Nguyễn Vĩnh KhươngTrang: 47
11THỦ ĐOẠN CỦA THỰC DÂN PHÁP TRONG VIỆC SỬ DỤNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CÔN MINH – LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
French Colonialists’ tricks to use the railway line of Kunming – Lao Cai – Ha Noi – Hai Phong
Tác giả: Hà Thị Lịch, Nguyễn Thị HuyềnTrang: 51
12NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở DẢI BỜ BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
Researching on sustainable tourism development at the coastal area in DaNang city
Tác giả: GVC.TS. Trương Phước Minh, Lê Thị PhượngTrang: 55
13LÀNG NAM AN: Quá TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TÍN NGƯỠNG ĐẶC TRƯNG VÙNG BIỂN TRUNG TRUNG BỘ
Some formation features of nam an village in the 17th century
Tác giả: Phan Văn ThiệuTrang: 61
14TƯ TƯỞNG VỀ CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC CỦA PHAN CHÂU TRINH VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN NAY
The idea of state mechanism of Phan Chau Trinh and its significance in building the state of law
Tác giả: TS. Trần Mai ƯớcTrang: 66
15DU LỊCH ẢO QUA MÔN HỌC: THỬ NGHIỆM HỮU ÍCH CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA DU LỊCH)
Virtual tour: useful testing of students of Vietnamese studies (cultural tourism)
Tác giả: TS. Trần Thị Mai AnTrang: 70
16SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ - NGUYÊN NHÂN HỌC SINH SỢ HÃI MÔN LỊCH SỬ
History textbooks – the reason makes students be afraid of history
Tác giả: Đỗ BangTrang: 74
17CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở ViỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI.
The quality of the universities of education in VietNam in the context of globalization – requests and innovation orientations
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ HạnhTrang: 78
18BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN MẦM NON TRONG MÔN ÂM NHẠC
Educating singing skill in musics for students of kindergarden education branch
Tác giả: Tôn Nữ Diệu HằngTrang: 81
19SỰ CẦN THIẾT CỦA HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC NĂNG KHIẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
The necessity of aptitude psychology in the training program for students at universities of education
Tác giả: Phí Thị HiếuTrang: 88
20GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Climate change education through geography in high schools
Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh HươngTrang: 91
21RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỔ CHỨC TRI THỨC TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Training student’s ability of organizing knowledge for implementing activities of occupying knowledge through teaching solving solid geometry problems
Tác giả: Đào Tam, Nguyễn Chiến Thắng, Phạm Thị HảiTrang: 96
22SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Using experimental exercises in experimental methods in teaching physics at high school
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh TiếnTrang: 101